Is

Is, det är svårt att inte ha en relation till detta element. Många förknippar det med halka och kyla men det är så mycket mer. Is är i ständig förändring beroende på temperatur och möjligheterna till former och texturer är oändliga vilket ger ett levande och effektfullt material. Med sin möjlighet att släppa igenom och reflektera ljus skapas oförglömliga effekter.

Samtidigt som is förmedlar känslan av skörhet så är det ett extremt hållbart material som passar lika bra att göra en ”lekplats” för barn av som barer eller varför inte en tron helt i is.  Just dessa ytterligheter bidrar till isens förmåga att hamna i centrum. Vi producerar alla våra is block av friskt och rent vatten.